• Čo je to svätosť?
  • Ako ju žiť?
  • Ktorá cesta je najlepšia?

Podľa mnohých je svätosť nedosiahnuteľný ideál. Svätí sú vraj len tí, čo nikdy nehrešia a celý svoj život obetujú službe druhým. Keby to však bola pravda, Cirkev by asi nemala koho vyhlásiť sa svätého či blahoslaveného. Svätý Pavol nám na vlastnom príklade opisuje krehkosť kresťanskej identity, no zároveň dodáva, že sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Bežní kresťania sú tiež ľuďmi tohto sveta. Chcú byť šťastní, úspešní a zabezpečení, hoci by im pozemské dobrá mali slúžiť najmä ako prostriedok k večnému dobru.

Je možné, aby svätosť nebola iba patetická fráza? Mali by sme sa o ňu usilovať už tu na zemi? Ak áno, čo to presne znamená pre rodinný, verejný či zasvätený život? Na tieto a podobné témy sa budú spolu rozprávať Imre von Habsburg-Lothringen, dominikánsky mních Fr. Gregory Pine a Magdaléna Gerová, gynekologička, mama štyroch detí a podpredsedníčka občianskeho združenia PloDar.

Toto podujatie bude simultánne tlmočené do slovenského jazyka.


ZĽAVOVÝ KÓD na lístky a permanentky pre študentov/ZŤP/seniorov nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava Hanusa

dc2ebd24-bb9f-4aeb-9b84-63b0406ca4ca.jpg

Magdaléna Gerová

Gynekologička MUDr. Magdaléna Gerová, PhD., NFPMC (natural family planning medical consultant) je mama štyroch detí a podpredsedníčka občianskeho združenia PloDar. Ako lekárka sa venuje hlavne liečbe neplodnosti prostredníctvom RRM (pred tým známe ako NaProTechnology).

Imre von Habsburg-Lothringen

Imre von Habsburg-Lothringen

Arcivojvoda Imre sa narodil roku 1985 ako syn Carla Christiana von Habsburg-Lothringen a luxemburskej princeznej Marie-Astrid. V súčasnosti žije s manželkou a štyrmi dcérami v Ženeve. Pracovne sa venuje finančnému poradenstvu, pričom sa špecializuje na podporu eticky zodpovedného investovania v zmysle zásad katolíckej morálnej náuky. Pôsobí tiež ako viceprezident organizácie Accueil Louis et Zélie, ktorá sa v súlade s odkazom sv. Louisa a Zélie Martinovcov, rodičov sv. Térézie z Lisieux, venuje sprevádzaniu osôb a rodín v ťažkých životných situáciách. Arcivojvoda Imre je tiež šíriteľom odkazu svojho prastarého otca bl. cisára Karola, o ktorom opakovane prednášal v rôznych krajinách. Práve prostredníctvom svojho prastarého otca Karola je spojený s históriou Habsburgovcov i ďalších rodov vládnucich v strednej Európe od najstarších dôb. Okrem iného je (v 35. generácii) priamym potomkom sv. Ľudmily a jej manžela českého kniežaťa Bořivoja, ktorého r. 882 pokrstil na Veľkej Morave sv. Metod.   


stiahnuť (1).jpg

Fr. Gregory Maria Pine, O.P.

Otec Gregory Maria Pine je dominikánsky rehoľník z USA, ktorý aktívne šíri myšlienky Tomáša Akvinského cez YouTube, dominikánsky podcast Godsplaining alebo knižné publikácie. V najnovšej knihe Prudence: Choose Confidently, Live Boldly sa venuje rozvážnosti ako hlavnej cnosti, ktorá prináša človeku do života poriadok, integritu, šťastie a slobodu. Otec Gregory vyštudoval matematiku, humanitné vedy a katolícku kultúru na univerzite v Steubenville, momentálne si robí doktorát z dogmatickej teológie na univerzite vo Freiburgu (Švajčiarsko). V minulosti pomáhal ako asistent riaditeľa študentom na Tomistickom inštitúte, neskôr bol kaplánom v kostole svätého Ľudovíta Bertranda v Louisville v USA.

Boris Bartho

Boris Bartho

Vyštudoval právo na Viedenskej univerzite a pracuje ako asistent na Vysokej škole vo Wiener Neustadt. Špecializuje sa na Európske právo, právnu filozofiu a cirkevné dejiny. Takisto sa venuje dianiu v katolíckej cirkvi. Je členom predsedníctva Spoločenstva Ladislava Hanusa.