stiahnuť (1).jpg

Fr. Gregory Maria Pine, O.P.

Otec Gregory Maria Pine je dominikánsky rehoľník z USA, ktorý aktívne šíri myšlienky Tomáša Akvinského cez YouTube, dominikánsky podcast Godsplaining alebo knižné publikácie. V najnovšej knihe Prudence: Choose Confidently, Live Boldly sa venuje rozvážnosti ako hlavnej cnosti, ktorá prináša človeku do života poriadok, integritu, šťastie a slobodu. Otec Gregory vyštudoval matematiku, humanitné vedy a katolícku kultúru na univerzite v Steubenville, momentálne si robí doktorát z dogmatickej teológie na univerzite vo Freiburgu (Švajčiarsko). V minulosti pomáhal ako asistent riaditeľa študentom na Tomistickom inštitúte, neskôr bol kaplánom v kostole svätého Ľudovíta Bertranda v Louisville v USA.