• Čo to je rozumnosť (lat. prudentia) a prečo je nevyhnutná pre šťastný život?
  • Ako sa rozhodovať sebavedome?
  • Ako prežiť šťastný život?

Všetci hľadáme odpovede, ako konať a žiť, aby sme boli naplnení a šťastní. Azda neexistuje dôležitejšia a praktickejšia otázka. Odpovede na ňu sa však líšia. Najčastejšie sa hovorí, že treba byť verný sebe a konať tak, ako cítim. Ale je to pravda? Staroveká a stredoveká kresťanská múdrosť má inú a na prvý pohľad trochu suchopárnu odpoveď: vždy treba konať predovšetkým rozumne. Treba sa naučiť rozumnosti.

Gregory Pine, ktorý je vychádzajúcou hviezdou súčasnej dominikánskej teológie, bude vo svojej prednáške argumentovať, že rozumnosť (lat. prudentia) je najdôležitejšia cnosť potrebná pre naplnený a šťastný život aj v 21. storočí. Iba rozumný človek dokáže tvorivo využívať slobodu a nelipnúť na falošných istotách. Cnosť rozumnosti je tiež liekom na krehkosť identity, keďže umožňuje žiť odvážne a sebavedomo sa rozhodovať. Pine, známy aj z podcastu Pints with Aquinas, je vynikajúci rečník, ktorý dokáže pútavo a neraz aj vtipne priblížiť veľké filozofické a teologické pravdy aj neakademickému publiku, osobitne mladým ľuďom a študentom.Toto podujatie bude simultánne tlmočené do slovenského jazyka.

ZĽAVOVÝ KÓD na lístky a permanentky pre študentov/ZŤP/seniorov nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava Hanusa

stiahnuť (1).jpg

Fr. Gregory Maria Pine, O.P.

Otec Gregory Maria Pine je dominikánsky rehoľník z USA, ktorý aktívne šíri myšlienky Tomáša Akvinského cez YouTube, dominikánsky podcast Godsplaining alebo knižné publikácie. V najnovšej knihe Prudence: Choose Confidently, Live Boldly sa venuje rozvážnosti ako hlavnej cnosti, ktorá prináša človeku do života poriadok, integritu, šťastie a slobodu. Otec Gregory vyštudoval matematiku, humanitné vedy a katolícku kultúru na univerzite v Steubenville, momentálne si robí doktorát z dogmatickej teológie na univerzite vo Freiburgu (Švajčiarsko). V minulosti pomáhal ako asistent riaditeľa študentom na Tomistickom inštitúte, neskôr bol kaplánom v kostole svätého Ľudovíta Bertranda v Louisville v USA.

Jakub Betinský

Jakub Betinský

Jakub študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu na Università di Bologna, neskôr filozofiu na KU Leuven a teraz si robí PhD. vo filozofii (meta-etika) na University of Durham, kde sa pozerá na prepojenie medzi filozofiou G.E.M Anscombe a Bernarda Williamsa. V lete 2018 založil podcast Pravidelná dávka a neskôr spoluzaložil podcast Kvantum ideí.