Boris Bartho

Boris Bartho

Vyštudoval právo na Viedenskej univerzite a pracuje ako asistent na Vysokej škole vo Wiener Neustadt. Špecializuje sa na Európske právo, právnu filozofiu a cirkevné dejiny. Takisto sa venuje dianiu v katolíckej cirkvi. Je členom predsedníctva Spoločenstva Ladislava Hanusa.