Ivan Eľko

Ivan Eľko

Ivan Eľko je slovenský evanjelický duchovný, ktorý pôsobí od roku 2018 ako generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Po štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave pôsobil ako farár v Kostolnom, Krajnom a Nitre. V marci 2019 sa stal predsedom Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike.