stiahnuť.jpg

Marián Kuna

Je slovenský filozof a vysokoškolský učiteľ. Po štúdiu filozofie v Bratislave, Budapešti a Yorku získal doktorát z filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobí ako docent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Špecializuje sa na súčasnú morálnu, právnu a politickú filozofiu, osobitne na etiku cnosti a problematiku legitímneho obmedzovania nenávistných prejavov (hate speech) v demokratickej spoločnosti. Absolvoval výskumné pobyty na University of Oxford, University of St. Andrews a Notre Dame University. Publikoval knihy Úvod do etiky cnosti a Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra.