foto_Ondrejovic

Vladimír Ondrejovič

Vladimír Ondrejovič je architekt a člen združenia Gotická cesta. Od roku 2017 sa podieľa na kultúrno-vzdelávacích aktivitách združenia a vyhľadáva možnosti, ako zúžitkovať profesné znalosti v spolupráci s angažovanými samosprávami.