• Na čo všetko sa môže premeniť sakrálny priestor?
  • Čo urobiť, aby opustené kostoly dostali druhý dych?
  • A nezostanú pritom znesvätené?

V západnej Európe je téma konverzie kostolov na iné funkcie posledné desaťročia veľmi aktuálna. Mnohé kostoly boli transformované na celkom prívetivé funkcie múzeí, galérií, knižníc či kaviarní až po extrémnejšie využitie pre telocvične, kúpeľňové štúdiá či kasíno. Čakajú tieto osudy aj naše kostoly a sakrálne stavby? Čo s už teraz opustenými a zanedbanými kostolmi, kaplnkami či synagógami? Ako spravovať toto dedičstvo múdro a zároveň invenčne, objavovať jeho hodnotu a nechať sa obohatiť jeho krásou?

30% zľavu pre študenta, seniora a ZŤP možno uplatniť priamo pri kúpe lístka v Invitone.

UPOZORNENIE: Toto podujatie nebude vysielané v rámci online permanentky.

Alena Piatrová

Alena Piatrová

Alena Piatrová je historička umenia, venuje sa najmä liturgickému umeniu a problematike súčasného výtvarného umenia v liturgickom priestore. Je kurátorkou viacerých výstavných projektov, publikačne činná,tiež ako externý pedagóg na Katedre scénografie VŠMU v Bratislave. Alena je bývalá kustódka Trnavskej arcidiecézy a, riaditeľka Inštitútu kresťanskej kultúry FF TU v Trnave a členka Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska.

foto_Ondrejovic

Vladimír Ondrejovič

Vladimír Ondrejovič je architekt a člen združenia Gotická cesta. Od roku 2017 sa podieľa na kultúrno-vzdelávacích aktivitách združenia a vyhľadáva možnosti, ako zúžitkovať profesné znalosti v spolupráci s angažovanými samosprávami.

Andrej Botek

Andrej Botek

Andrej Botek je architekt, výtvarník a pedagóg na Fakulte architektúry a dizajnu STU. Externe prednáša sakrálne umenie na RKCMBF UK. V minulosti pôsobil na Katedre reštaurovania VŠVU a vyštudoval aj laickú teológiu. Venuje sa teórii a metodike obnovy a pamiatok a reštaurovania, architektonickej tvorbe v pamiatkovom prostredí, otázkam sakrálnej architektúry a súčasného sakrálneho umenia, vlastnej architektonickej a výtvarnej tvorbe. V poslednom období sa venuje najmä ranostredovekej sakrálnej architektúre, teoretickým otázkam sakrálnej architektúry a súčasného umenia v sakrálnom priestore. Je členom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska. 

Lenka Kohútová

Lenka Kohútová

Lenka študovala pozemné stavby a architektúru na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, ale aj v rámci zahraničných pobytov v Prahe a vo Weimare. Aj keď momentálne pracuje v odbore BIM a digitalizácie v stavebnej firme, stále so záujmom sleduje architektonickú scénu a development najmä na Slovensku. Je súčasnou študentkou SLH.