Alena Piatrová

Alena Piatrová

Alena Piatrová je historička umenia, venuje sa najmä liturgickému umeniu a problematike súčasného výtvarného umenia v liturgickom priestore. Je kurátorkou viacerých výstavných projektov, publikačne činná,tiež ako externý pedagóg na Katedre scénografie VŠMU v Bratislave. Alena je bývalá kustódka Trnavskej arcidiecézy a, riaditeľka Inštitútu kresťanskej kultúry FF TU v Trnave a členka Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska.