Lenka Kohútová

Lenka Kohútová

Lenka študovala pozemné stavby a architektúru na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, ale aj v rámci zahraničných pobytov v Prahe a vo Weimare. Aj keď momentálne pracuje v odbore BIM a digitalizácie v stavebnej firme, stále so záujmom sleduje architektonickú scénu a development najmä na Slovensku. Je súčasnou študentkou SLH.