Chorus Salvatoris © jan.f.lukas

Chorus Salvatoris

Chorus Salvatoris je chrámový zbor, ktorý pôsobí prevažne v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Hlavným poslaním zboru je uskutočňovať svoju vieru aktívnou účasťou na liturgii a uvádzaním diel sakrálnej zborovej tvorby obohacovať jej hudobnú stránku. Vo svojom rozsiahlom repertoári má duchovné skladby všetkých štýlových období od gregoriánskeho chorálu cez skladby renesančných, barokových či romantických skladateľov až po spirituály, spevy byzantsko-slovanskej liturgie a kompozície súčasných skladateľov. Dobré meno slovenského zborového spevu šíril aj svojimi vystúpeniami v Nemecku, Česku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku a Francúzsku. Členovia zboru Chorus Salvatoris sa pravidelne aktívne podieľajú aj na organizácii benefičných a kultúrno-spoločenských podujatí. Úzko spolupracujú so Spoločnosťou Ježišovou. Úlohu zboru plní zbor často aj na veľkých liturgických sláveniach v rámci Slovenska i v zahraničí, ako bola napríklad návšteva pápeža Františka na Slovensku, púť v Šaštíne, ďakovná púť v Ríme, otvorenie Generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej, celomestské slávnosti Božieho Tela v Bratislave. Zbor nahral pôvodnú filmovú hudbu k dvom dokumentom pre EWTN, päť samostatných albumov a podieľal sa na piatich CD so spevmi z Taizé.