V neskorých nočných hodinách sa v Kostole sv. Štefana (Kapucíni) uskutoční svätá omša, ktorú bude celebrovať tohtoročný hosť festivalu o. Thomas Joseph White - americký dominikán a rektor rímskej univerzity Angelicum. Svätá omša bude vzhľadom na zahraničnú návštevu prebiehať v anglickom jazyku. Pre všetkých zúčastnených budú k dispozícii brožúry s priebehom svätej omše.

Vstup voľný.

UPOZORNENIE: Toto podujatie nebude vysielané v rámci online permanentky.

Prihlás sa ako náš dobrovoľník!

Photo-OFFICIAL-Thomas-Joseph-White-HOME-768x480

Fr. Thomas Joseph White

Páter Thomas Joseph White je rektorom Pápežskej univerzity svätého Tomáša (Angelicum) v Ríme. Je autorom viacerých kníh a článkov vrátane The Trinity: On the Nature and Mystery of the One God, Wisdom in the Face of Modernity: A Study in Thomistic Natural Theology, The Incarnate Lord, A Thomistic Study in Christology, The Light of Christ: An Introduction to Catholicism a ďalších. Je spoluredaktorom časopisu Nova et Vetera, zaslúžilým vedeckým pracovníkom McDonald Agape Foundation a členom Pápežskej akadémie svätého Tomáša Akvinského.

Chorus Salvatoris © jan.f.lukas

Chorus Salvatoris

Chorus Salvatoris je chrámový zbor, ktorý pôsobí prevažne v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Hlavným poslaním zboru je uskutočňovať svoju vieru aktívnou účasťou na liturgii a uvádzaním diel sakrálnej zborovej tvorby obohacovať jej hudobnú stránku. Vo svojom rozsiahlom repertoári má duchovné skladby všetkých štýlových období od gregoriánskeho chorálu cez skladby renesančných, barokových či romantických skladateľov až po spirituály, spevy byzantsko-slovanskej liturgie a kompozície súčasných skladateľov. Dobré meno slovenského zborového spevu šíril aj svojimi vystúpeniami v Nemecku, Česku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku a Francúzsku. Členovia zboru Chorus Salvatoris sa pravidelne aktívne podieľajú aj na organizácii benefičných a kultúrno-spoločenských podujatí. Úzko spolupracujú so Spoločnosťou Ježišovou. Úlohu zboru plní zbor často aj na veľkých liturgických sláveniach v rámci Slovenska i v zahraničí, ako bola napríklad návšteva pápeža Františka na Slovensku, púť v Šaštíne, ďakovná púť v Ríme, otvorenie Generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej, celomestské slávnosti Božieho Tela v Bratislave. Zbor nahral pôvodnú filmovú hudbu k dvom dokumentom pre EWTN, päť samostatných albumov a podieľal sa na piatich CD so spevmi z Taizé.