Photo-OFFICIAL-Thomas-Joseph-White-HOME-768x480

Fr. Thomas Joseph White

Páter Thomas Joseph White je rektorom Pápežskej univerzity svätého Tomáša (Angelicum) v Ríme. Je autorom viacerých kníh a článkov vrátane The Trinity: On the Nature and Mystery of the One God, Wisdom in the Face of Modernity: A Study in Thomistic Natural Theology, The Incarnate Lord, A Thomistic Study in Christology, The Light of Christ: An Introduction to Catholicism a ďalších. Je spoluredaktorom časopisu Nova et Vetera, zaslúžilým vedeckým pracovníkom McDonald Agape Foundation a členom Pápežskej akadémie svätého Tomáša Akvinského.