Michal Polgár

Michal Polgár

Manžel, dvojnásobný otec, v práci zodpovedný za vyhľadávanie nových obchodných príležitostí pre slovenský navigačný software v zahraničí. Vyštudoval medzinárodné hospodárske vzťahy, v dizertačnej práci sa zaoberal kultúrnou diplomaciou; pokračuje štúdiom teológie.