en sk
Vstup: 5€/3€ (študent) Ratifikácia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulského dohovoru polarizuje slovenskú spoločnosť. Realizujú sa kampane odporcov aj zástancov Dohovoru, vydávajú sa vyhlásenia a stanoviská, vychádzajú články, no verejná diskusia oponentov chýba. Na tom, že treba chrániť obete násilia sa zhodujú všetci. V čom teda spočíva problém? Spolu s riaditeľkou odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR Oľgou Pietruchovou a predsedom  Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrikom Daniškom  budeme hľadať odpovede na otázky. Ide o odborný alebo ideový spor?  Je definícia rodu v ID nebezpečná alebo potrebná? Treba odstraňovať rodové stereotypy? Presadzuje ID rodovú ideológiu? Je naozaj potrebná medzinárodná zmluva alebo dokážeme obete násilia chrániť aj vlastnými právnymi prostriedkami? Dokážu sa oponenti zhodnúť a nájsť spoločné riešenia alebo je potrebné, aby niektorá zo strán vyhrala? Veríme, že sa nám podarí diskusiu prehĺbiť a spor okolo Istanbulského dohovoru viac vyjasniť.
Mgr. Patrik Daniška

Mgr. Patrik Daniška

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Fórum života, v súčasnosti pracuje ako predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. (HFI). Záleží mu na ochrane života, rodiny a slobody. V týchto témach sa aj aktívne angažuje, či už prostredníctvom HFI, alebo Bratislavy za život. Je ženatý a má dve deti. Je absolventom 2. semestra SLH.
Oľga Pietruchová

Oľga Pietruchová

Dlhoročná aktivistka za práva žien, odborníčka na rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí. Pôsobila ako členka výboru Európskej ženskej lobby v Bruseli, ako externá konzultantka Rozvojového fondu OSN a v treťom sektore v organizáciách Možnosť voľby, Ženská lobby Slovenska a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.  V rokoch 2001 a 2002 bola koordinátorkou oboch ročníkov kampane Piata žena. Má skúsenosti nielen z aktivizmu a práce v mimovládnych organizáciách, ale aj ako úspešná podnikateľka a riaditeľka vlastnej distribučnej firmy, ktorú viedla v rokoch 1992 až 2000. Je autorkou mnohých publikácií na tému rovnosti príležitostí rodovej rovnosti a postavenia žien. Svoje názory a články publikuje v rôznym médiách a na svojom blogu. V posledných rokoch sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti rodovej rovnosti a vypracovávaniu rodových analýz a expertíz pre domáce i medzinárodné inštitúcie. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.