• Aká má byť kresťanská odpoveď na perzekúciu?
  • Ako môžu byť kresťania v čase prenasledovania svetlom pre druhých?
  • Čo nás môžu naučiť pri pokušení robiť kompromisy so zlom?

Kresťania, zvlášť katolíci, prežívajú v Číne, Hong-kongu a Libanone náročné časy. V Čine sa búrajú kostoly, ničia kríže, zatýkajú kňazi a vláda vyvíja tlak na Cirkev, aby sa prispôsobila súčasným čínskym hodnotám. Hong-kong tento rok prakticky stratil politickú autonómiu a vlastne aj politickú a náboženskú slobodu. V Libanone kresťania posledné desaťročia žili v mieri, ale dnes prežívajú neistotu, nakoľko väčšina obyvateľov sa aj vďaka demografii a dvojmiliónovej utečeneckej vlne zo Sýrie hlási k Islamu. A nedávno Bejrút zasiahol silný výbuch... Čo nás na Slovensku môže naučiť skúsenosť čínskych, hong-kongských a libanonských katolíkov? Ako môžeme my, ktorí si ešte pamätáme náboženskú neslobodu počas komunistickej totality, pomôcť prenasledovaným kresťanom šíriť odkaz slobody a pravdy?

Podujatie pripravujeme v spolupráci s pápežskou nadáciou ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. 

Joseph_Zen,_2013_(cropped).jpg

kardinál Joseph Zen, SDB

Kardinál Joseph Zen Ze-kiun je emeritný biskup Hongkongu. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1961 ako člen saleziánskej rehole. Šesť rokov zastával kardinál Zen-Zekiun Úrad provinciála saleziánov v Číne a rokoch 1989 až 1996 vyučoval filozofiu a teológiu vo viacerých čínskych seminároch. Za kardinála bol menovaný v roku 2006. Ako biskup pôsobil od roku 2002 až do jeho rezignácie v roku 2009. Zameriava sa na problémy spojené s ľudskými právami, politickou či náboženskou slobodou.

DSC_1352.jpg

Issam John Darwich

Issam John Darwich je arcibiskup melchitskej gréckokatolíckej cirkvi v Libanone. Ako kňaz sa dlhodobo venuje práci s pastorácii mladých a vzdelávaniu, dokonca bol zvolený ako zástupca Libanonu do viacerých medzinárodných organizácii, ktoré sa venujú edukácii (IBC a ICAE - International Committee for Adult Education in France). V roku 1989 mu bola libanonským prezidentom odovzdaná zlatá medaila za jeho službu v školstve. V roku 1996 bol vysvätený za biskupa pre melchitskú diecézu v Sydney v Austrálii a od roku 2010 pôsobí ako biskup v archieparchii Zahle a Forzol v Libanone.

Juraj Šúst

Juraj Šúst

Juraj Šúst je publicista, učiteľ, aktivista. Je predsedom spoločenstva Ladislava Hanusa, kde aj vedie niektoré semináre z oblasti morálnej/politickej filozofie a kresťanskej kultúry. Stojí za festivalom Bratislavské/ Košické Hanusove dni, príležitostne píše pre revue Impulz, portál Christianitas a denníky Postoj a Štandard. Pôsobí ako dramaturg pre reláciu RTVS "Do kríža," vystupuje v relácii Reflektor na rádiu Devín, a taktiež sa zapája do občianskych aktivít, najmä v oblasti pro-life.

Anton Tony Frič

Anton Tony Frič

Anton Frič je fotograf a cestovateľ žijúci v Poprade na východnom Slovensku. Je otcom štyroch detí a popri fotografovaní pôsobí aj ako učiteľ angličtiny. Na prelome rokov 2014 a 2015 strávil takmer mesiac medzi kresťanskými a jezídskymi utečencami v Iraku. Cieľom jeho cesty bolo zdokumentovanie podmienok utečencov a snaha pomôcť im v ich ťažkom údele. Momentálne sa venuje prednáškam o situácii kresťanov v Iraku po celom Slovensku a príprave cesty do Iraku, Sýrie a ďalších lokalít na Blízkom východe.