• Čo slovenskí muži potrebujú opraviť vo svojej duši a charaktere?
  • Čo je jadrom autentickej mužskosti?
  • Ako byť lepším mužom a otcom?

Podujatie bude v angličtine a simultánne tlmočené do slovenčiny.

Nathaniel Binversie1

Nathaniel Binversie

NATHANIEL BIVERSIE je jeden z autorov a riaditeľ obsahu pomerne rozšíreného programu pre mužskú spiritualitu Exodus 90. Študoval na Univerzite sv. Tomáša v Saint Paul. Po ukončení štúdia teológie, zbieral Nathaniel skúsenosti ako misionár vo viacerých kresťanských organizáciách. Žije v USA v Indiane a spolu s manželkou Sherry sa tešia dcérke Lucie. Program Exodus 90 je dnes rozšírený po celom svete pričom úspech zožal aj na Slovensku. Nathaniel sa bude vo svojej prednáške venovať pravej autentickej mužskosti a tomu, čo treba urobiť na ceste stať sa správnym mužom. Okrem toho bude viesť aj celodenné stretnutie Exodus Retreat.

Daniel 3.jpg

Daniel Čollák

Daniel Čollák študuje anglický jazyk a náboženskú výchovu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po dopísaní a obhajobe diplomovej práce smeruje spolu s manželkou na ročnú stáž v rámci programu Erazmus do Ostravy. Daniel je členom spoločenstva Catholic Gentlemens Clubu a čerstvým absolventom 6. košického SLH programu.