• Ako nezakopať svoje talenty?
  • Ako využiť čas na výške naplno - Bohu na slávu a nám na radosť?
  • A prečo by mal študent vysokej školy v prvom rade študovať?

Na Slovensku sa dnes očakáva, že na vysokú školu pôjde každý. Pre mnohých je štúdium a titul viac formalitou než niečím, pre čo sa dá naozaj zapáliť - príležitosťou rásť do šírky aj do hĺbky. Veriaci študent na prahu vysokej školy navyše stojí pred otázkou, nielen ako si tento čas “užiť” a ako získať zručnosti, za ktoré mu raz dobre zaplatia, ale aj ako objaviť svoje talenty a poslanie.

Dvaja členovia Spoločenstva Ladislava Hanusa so skúsenosťami zo štúdií na Slovensku, v Čechách, v Anglicku, Nemecku, Taliansku a všelikde inde, aktuálne stále pôsobiaci na rôznych univerzitách, budú v spoločnej debate uvažovať nad tým, ako nepreflákať čas vysokej školy, ale ako ho naopak prežiť naplno. A popri tom s autorom Samuelom Trizuljakom a špeciálnym hosťom uvedú knižku Na výške do hĺbky: 33 rád pre veriacich študentov v Bratislave, na Oxforde alebo kdekoľvek inde.

ZĽAVOVÝ KÓD na lístky a permanentky pre študentov/ZŤP/seniorov nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava Hanusa

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak vyštudoval politické vedy a históriu na univerzitách v Cambridgei, v Oxforde a v Heidelbergu. Záujem o dejiny katolíckeho myslenia ďalej rozvíja ako doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Ako lektor spolupracuje so Spoločenstvom Ladislava Hanusa a s Kolégiom Antona Neuwirtha. Ako speechwriter pracoval pre niekoľkých politikov, naposledy pre ministra obrany Jaroslava Naďa. Jeho kniha Na výške do hĺbky: 33 rád veriacim študentom v Bratislave, na Oxforde alebo kdekoľvek inde vyšla v septembri 2021.

Simon_head

Šimon Sádovský

Šimon Sádovský pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Počas doktorátu sa vedecky venoval oblasti formálnych jazykov a automatov. Teraz na univerzite vyučuje predmety v tejto oblasti. Živí sa aj ako programátor. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde v rámci ročného akademického programu vedie viaceré semináre, z ktorých má najradšej ten o diele Ortodoxia od G. K. Chestertona. Svoj voľný čas rád trávi pri hokeji, vo vinohrade a konzervovaním zrúcaniny Katarínka. Je ženatý. Napriek tomu, že s manželkou žije v Bratislave, je hrdý na svoj rurálny pôvod.

DSC_2634

Karin Rajská

Karin Rajská vyštudovala Žurnalistiku a Európske štúdiá, neskôr ju však zlákal projektový a event manažment. Venovala sa najmä organizácií knižných podujatí a neskôr ako vedúca kancelárie Spoločenstva Ladislava Hanusa organizácii Bratislavských a Košických Hanusových dní. Podieľala sa aj na chode formačno-akademických programov v rámci SLH a práve téma vzdelávania a formácie katolíckej mládeže je jej srdcovkou, ktorej by sa rada venovala po návrate z materskej dovolenky.