Simon_head

Šimon Sádovský

Šimon Sádovský pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Počas doktorátu sa vedecky venoval oblasti formálnych jazykov a automatov. Teraz na univerzite vyučuje predmety v tejto oblasti. Živí sa aj ako programátor. Je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, kde v rámci ročného akademického programu vedie viaceré semináre, z ktorých má najradšej ten o diele Ortodoxia od G. K. Chestertona. Svoj voľný čas rád trávi pri hokeji, vo vinohrade a konzervovaním zrúcaniny Katarínka. Je ženatý. Napriek tomu, že s manželkou žije v Bratislave, je hrdý na svoj rurálny pôvod.