Christian Heitmann

Christian Heitmann

Rodený Prešporák študoval históriu vo Viedni a Záhrebe, v Regensburgu a Mníchove pokračuje v štúdiu Východoeurópskych štúdií. Pre denník Postoj píše zahraničnej a bezpečnostnej politike, v minulosti pracoval ako študentský asistent vedeckého inštitútu Collegium Carolinum v Mníchove na projekte k náboženským dejinám Slovenska v 20. storočí. Venuje sa najmä Balkánu, Rusku a Ukrajine, v súčasnosti sa podieľa na výskumnom projekte k dejinám infraštruktúry v Juhoslávii.