agneska

Agnieszka Ewa Jarkowska

Sr. Agnieszka Ewa Jarkowska je rehoľníčkou z Inštitútu Sestier kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Je odborníčkou v oblasti pedagogiky, pastorácie povolaní a ochrany maloletých pred sexuálnym zneužívaním, s akademickým diplomom v odbore ochrany maloletých z Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme. Od roku 2014 pracuje na Slovensku s mládežou a rodinami, od roku 2017 prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku a spolupracuje s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených. Od roku 2019 je členkou Centra na ochranu maloletých v Košiciach a je členkou Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých. Zaoberá sa prevenciou i pomocou obetiam sexuálneho zneužívania.