• Ako Cirkev pristupuje k téme sexuálneho zneužívania?
  • Nezneužívajú sa tieto obvinenia proti Cirkvi?
  • Ako pristupovať k obetiam zneužívania?

Sexuálne zneužívanie kňazmi či zasvätenými osobami je bolesťou Cirkvi. Ako sa vysporiadať s touto náročnou témou a ako chrániť obete? Nestali sa v minulosti chyby v prístupe v tejto oblasti? O tom, aká je situácia na Slovensku, budeme hovoriť s tými, ktorí obetiam zneužívania pomáhajú a zároveň sa snažia o vzdelávanie a prevenciu voči ďalším podobným prípadom - s kňazom Andrejom Kačmárom (riaditeľ Centra na ochranu maloletých v Košickej arcidiecéze) a sestrou Agnieszkou Jarkowskou (odborníčkou v oblasti ochrany maloletých pred sex. zneužívaním). Rod Dreher, ktorý sa tejto téme dlhodobo venuje, prinesie do debaty medzinárodný kontext.

ZĽAVOVÝ KÓD na lístky a permanentky pre študentov/ZŤP/seniorov nájdete na stránke Spoločenstva Ladislava Hanusa

Rod Dreher

Rod Dreher

Rod Dreher je spisovateľ a žurnalista, ktorého najpredávanejšie knihy boli preložené do 12 jazykov. Venuje sa vzťahu medzi kresťanstvom a verejným životom. Je vedúcim editorom v The American Conservative, kde publikuje populárny blog o náboženstve, kultúre a politike, a taktiež často prispieva v iných žurnáloch. V roku 2017 bola jeho najpredávanejšia kniha ‚,Benediktova voľba“ označená v The New York Times za najdôležitejšiu náboženskú knihu desaťročia. V roku 2019 sa stala ďalším bestsellerom kniha „Live not by lies“, ktorá upozorňuje na niečo, čo označuje za prichádzajúci mäkký totalitarizmus. Knihu venoval pamiatke Otca Tomislava Kolakoviča, zakladateľa slovenskej podzemnej Cirkvi. Je členom Pravoslávnej Cirkvi žijúci so svojou manželkou a deťmi v Louisiane.

agneska

Agnieszka Ewa Jarkowska

Sr. Agnieszka Ewa Jarkowska je rehoľníčkou z Inštitútu Sestier kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Je odborníčkou v oblasti pedagogiky, pastorácie povolaní a ochrany maloletých pred sexuálnym zneužívaním, s akademickým diplomom v odbore ochrany maloletých z Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme. Od roku 2014 pracuje na Slovensku s mládežou a rodinami, od roku 2017 prednáša na Katolíckej univerzite v Ružomberku a spolupracuje s Konferenciou vyšších rehoľných predstavených. Od roku 2019 je členkou Centra na ochranu maloletých v Košiciach a je členkou Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých. Zaoberá sa prevenciou i pomocou obetiam sexuálneho zneužívania.

Andrej Kačmár

Andrej Kačmár

Andrej Kačmár je cirkevný právnik, vicerektor Kňazského seminára a od roku 2019 aj riaditeľ Centra na ochranu maloletých Košickej arcidiecézy. Pôsobí zároveň ako tajomník Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi. Absolvoval štúdium kanonického práva na Lateránskej univerzite a doplňujúce štúdium na Gregoriánskej univerzite.

Jan Heriban

Ján Heriban

Šéfredaktor portálu nm.sk. Vyštudoval masmediálnu komunikáciu v Trnave. Pracoval ako redaktor a moderátor v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. Spolupracoval s náboženskou a športovou redakciou RTVS. Je ženatý, má jednu dcéru a žije v Bratislave.