Andrej Kačmár

Andrej Kačmár

Andrej Kačmár je cirkevný právnik, vicerektor Kňazského seminára a od roku 2019 aj riaditeľ Centra na ochranu maloletých Košickej arcidiecézy. Pôsobí zároveň ako tajomník Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi. Absolvoval štúdium kanonického práva na Lateránskej univerzite a doplňujúce štúdium na Gregoriánskej univerzite.