headline

Samuel Javornický

Študoval religionistiku, klasickú filológiu a archeológiu na FF MU v Brne a islamské dejiny a arabčinu v egyptskom Damanúre. Doktorát z filozofie – morálnej filozofie Johna Finnisa – získal na FF KU v Ružomberku. Momentálne vyučuje lekársku latinčinu na lekárskej fakulte. Hlavnými okruhmi jeho záujmu sú otázka homosexuality a sexuality v biblických a patristických textoch, teória prirodzeného práva a jej využitie v lekárskej etike. Je členom Evanjelickej cirkvi metodistickej, pôvodne bol rímskym katolíkom.