59899961_10217612505683470_3860552785896407040_n

Samuel Jezný

Samuel Jezný vyštudoval teológiu na Evangelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. V dizertačnej práci sa venuje vízii obnoveného kráľovstva v knihe Ezechiel. Zaujíma ho najmä profetická literatúra a politicko-spoločenská kritika, ktorá je v nej prezentovaná. Prispeva do denníka SME.