Mária Miklošková

Mária Miklošková

Mária sa odmalička venuje umeniu - najmä divadlu, prednesu poézie a tancu. Pôsobí ako dobrovoľníčka v rámci neziskovej organizácie Úsmev ako dar, rada fotí, cestuje, spoznáva nových ľudí aj seba. Po absolvovaní štúdia na Gymnáziu Matky Alexie bola prijatá na VŠMU a momentálne dokončuje svoj prvý ročník herectva.