dvorak

Petr Dvořák

Petr Dvořák je filozof a vedecký pracovník na Filozofickom ústave Akadémii Vied v Českej Republike. Od roku 2010 vedie tím ľudí na Oddelení pre štúdium antického a stredovekého myslenia, ktoré sa zaoberá filozofiou, logikou a teológiou od predsokratových čias až po raný novovek. Peter Dvořák sa zameriava vo svojom výskume na dejiny scholastickej filozofie a logiky vo vzťahu k súčasnej analytickej filozofii.